นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ. สพม.21 เป็นประธานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแล

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. นายสมใจ  วิเศษทักษิน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสหประทุมเทวาภิบาล และโรงเรียนหนองนางพิทยาคม ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการ  ณ ห้องประชุม Vido  Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 

 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2563 เปิดอ่าน: 103 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ|สพม.21 IP:: 10.100.100.1 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพม.21 เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบการประชุม Video Conference [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 08 พฤษภาคม 2563] [อ่าน 59 ครั้ง]
สพม.21 ร่วมกิจกรรมดูแลพืชผักสวนครัว รั่วกินได้แบบพอเพียง [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 30 เมษายน 2563] [อ่าน 72 ครั้ง]
สพม. 21 รับชมรายการพุธเข้า ข่ว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 30 เมษายน 2563] [อ่าน 68 ครั้ง]
สพม.21 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 16 เมษายน 2563] [อ่าน 190 ครั้ง]
สพม.21 ร่วมกิจกรรมสร้างบุญบารมี วิถีเขตคุณธรรมนำชีวิตจิตผ่องใส [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 14 เมษายน 2563] [อ่าน 2350 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ [email protected]