สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
1
ปทุมเทพวิทยาคาร
0
0
0
2
หินโงมพิทยาคม
0
0
0
3
กวนวันวิทยา
0
0
0
4
เวียงคำวิทยาคาร
0
0
0
5
หนองคายวิทยาคาร
0
0
0
6
พระธาตุบังพวนวิทยา
0
0
0
7
ค่ายบกหวานวิทยา
0
0
0
8
ท่าบ่อ
0
0
0
9
โคกคอนวิทยาคม
0
0
0
10
ถ่อนวิทยา
0
0
0
11
ท่าบ่อพิทยาคม
0
0
0
12
หนองนางพิทยาคม
0
0
0
13
เดื่อวิทยาคาร
0
0
0
14
พานพร้าว
0
0
0
15
พระพุทธบาทวิทยาคม
0
0
0
16
วรลาโภนุสรณ์
0
0
0
17
สังคมวิทยา
0
0
0
18
วังม่วงพิทยาคม
0
0
0
19
น้ำสวยวิทยา
0
0
0
20
ฝางพิทยาคม
0
0
0
21
โพธิ์ตากพิทยาคม
0
0
0
22
ชุมพลโพนพิสัย
0
0
0
23
เซิมพิทยาคม
0
0
0
24
ปากสวยพิทยาคม
0
0
0
25
นาหนังพัฒนศึกษา
0
0
0
26
ร่มธรรมานุสรณ์
0
0
0
27
กุดบงพิทยาคาร
0
0
0
28
โซ่พิสัยพิทยาคม
0
0
0
29
ศรีชมภูวิทยา
0
0
0
30
โนนคำพิทยาคม
0
0
0
31
โพนทองประชาสรรค์
0
0
0
32
ปากคาดพิทยาคม
0
0
0
33
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
34
สมสนุกพิทยาคม
0
0
0
35
วังหลวงพิทยาสรรพ์
0
0
0
36
นาดีพิทยาคม
0
0
0
37
ประชาบดีพิทยาคม
0
0
0
38
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
0
0
0
39
บึงกาฬ
0
0
0
40
หนองเข็งวิทยาคม
0
0
0
41
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
0
0
0
42
นาสวรรค์พิทยาคม
0
0
0
43
พรเจริญวิทยา
0
0
0
44
หนองหัวช้างวิทยา
0
0
0
45
ศรีสำราญวิทยาคม
0
0
0
46
เซกา
0
0
0
47
หนองหิ้งพิทยา
0
0
0
48
โสกก่ามวิทยา
0
0
0
49
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
50
ประชานิมิตพิทยานุกูล
0
0
0
51
เจ็ดสีวิทยาคาร
0
0
0
52
บึงโขงหลงวิทยาคม
0
0
0
53
ท่าดอกคำวิทยาคม
0
0
0
54
ศรีวิไลวิทยา
0
0
0
55
ภูทอกวิทยา
0
0
0
56
บุ่งคล้านคร
0
0
0
57
สพม.21
75
0
75