ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [19 เมษายน 2563] อ่าน 102 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โดย: [19 เมษายน 2563] อ่าน 108 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารด้านหลัง ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddi โดย: [19 เมษายน 2563] อ่าน 89 ครั้ง