การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การย้ายข้าราชการครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู (กรณีปกติ)
– การบรรจุเเละเเต่งตั้ง ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027หลักเกณฑ์การบริหารเเละทรัพยากรบุคคล
– การประเมินวิทยฐานะ ว21
– หลักเกณ์เเละวิธีการ การเตรียมการความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มข้น
– 
การเลื่อนเงินเดือนครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา
– การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเเละบุคคลกรทางการศึกษา
– การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา

 

028 รายงานผลการบริหารเเละทรัพยากรบุคคลประจำปี
–  รายงานผลการบริหารเเละทรัพยากรบุคคลประจำปี 

2.การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการการร้องเรียนการทุจริต
029 เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางเเจ้งร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียน การทุจริตประจำปี2562