จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

เดือน เมษายน 2563  ( สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 10 )
เดือน เมษายน 2563  ( สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 17 )
เดือน เมษายน 2563  ( สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 24 )
เดือน เมษายน 2563  ( สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 30 )

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

เดือน มีนาคม 2563  ( สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 )
เดือน มีนาคม 2563  ( สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 13 )
เดือน มีนาคม 2563  ( สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 20 )
เดือน มีนาคม 2563  ( สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 – 31 )

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

>> กลุ่มอำนวยการ

>> กลุ่มนโยบายและแผน

>> กลุ่มบริหารงานบุคคล

>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>> กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

>> กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

>> กลุ่มกฎหมายและคดี

>> หน่วยตรวจสอบภายใน

>> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกียรติบัตรหลักสูตรวิชาชีพ

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.ค่ายบกหวานวิทยา
2.ปทุมเทพวิทยาคาร
3.น้ำสวยวิทยา
สหวิทยาเขตหนองคาย
4.ฝางพิทยาคม
5.เวียงคำวิทยาคาร
6.หนองคายวิทยาคาร
7.พระธาตุบังพวนวิทยา
สหวิทยาเขตเทสรังสี
8.พานพร้าว
9.โพธิ์ตากพิทยาคม
10.วรลาโภนุสรณ์
11.สังคมวิทยา
12.พระพุทธบาทวิทยาคม
13.วังม่วงพิทยาคม

สพม.21 นำคณะผอ.กลุ่ม ประธานสหวิทยาเขต ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร.ร น้ำพองศึกษา และ สพม.25

สพม.21 นำคณะผอ.กลุ่ม ประธานสหวิทยาเขต ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร.ร น้ำพองศึกษา และ สพม.25

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 นำคณะผู้บริหารประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม. 21 นำผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลธรรมรังสี ชั้น 3 สพม.เขต 21