นายสมใจ วิเศษทักษิณ และบุคลากรเข้าร่วม งานวันครูเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2563
 

 

 


 


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และบุคลากรในสังกัด ได้ขึ้นรับมอบโล่รางวัลในกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 46 ครั้ง โดย: |สพม.21 IP:: 1.20.217.198 [ปิดหน้าต่าง]
           
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะทำงานมิติคุณภาพชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]
นางศรีประภา สีหไตร ผอ.การกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษา [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 13 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 15 ครั้ง]
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ. [โดย: สพม.21 | 12 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 17 ครั้ง]
นางปทิตตา พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเตรียมการ"ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี [โดย: สพม.21 | 11 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th