นายชานนท์ คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมแลนเลาะโขงยามแลง 2020
 

 

 


 


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก่องค์การบริหารส่วน  จังหวัดหนองคาย เป็นประธานกิจกรรมแลนเลาะโขงยามแลง 2020 ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมาย นายชานนท์ คำจันทร์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่และใกล้เคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างความรักสามัคคีระหว่างส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ณ ถนนริมโขง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
 
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง โดย: |สพม.21 IP:: 1.20.217.198 [ปิดหน้าต่าง]
           
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะทำงานมิติคุณภาพชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]
นางศรีประภา สีหไตร ผอ.การกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษา [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 13 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 15 ครั้ง]
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ. [โดย: สพม.21 | 12 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 17 ครั้ง]
นางปทิตตา พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเตรียมการ"ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี [โดย: สพม.21 | 11 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th