นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 

 

 


 


วันเสาร์ที่ 11มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่ราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายนางชนานันห์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พัฒนาทั้งทางร่างกาย สติบัญญา อารมณ์ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
พร้อมมอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 26 ครั้ง โดย: |สพม.21 IP:: 1.20.217.198 [ปิดหน้าต่าง]
           
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะทำงานมิติคุณภาพชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]
นางศรีประภา สีหไตร ผอ.การกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษา [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 13 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 15 ครั้ง]
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ. [โดย: สพม.21 | 12 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 17 ครั้ง]
นางปทิตตา พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเตรียมการ"ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี [โดย: สพม.21 | 11 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th