นางวิภาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ2563
 

 

 


 


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพปีการศึกษา 2563 (สายอาชีพ 50:50 สายสามัญ) เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้มีความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคน
ในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคตให้ผู้เรียนเข้าใจตนอง รู้ความถนัด ความสามารถของตนเอง พร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายนางวิภาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 30 ครั้ง โดย: |สพม.21 IP:: 1.20.217.198 [ปิดหน้าต่าง]
           
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะทำงานมิติคุณภาพชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]
นางศรีประภา สีหไตร ผอ.การกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษา [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 13 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: สพม.21 | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 15 ครั้ง]
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ. [โดย: สพม.21 | 12 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 17 ครั้ง]
นางปทิตตา พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเตรียมการ"ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี [โดย: สพม.21 | 11 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 14 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th