เข้ารับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย ปีการศึกษา 2561
 

 

เข้ารับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย ปีการศึกษา 2561
 


 


โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมนำโดยคุณครูปัญญา ไข่พรมราช นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายบันลัง คำสีทา เข้ารับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2561

 

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2561 เปิดอ่าน: 398 ครั้ง โดย: |พระบาทนาสิงห์พิทยาคม IP:: 106.0.245.41 [ปิดหน้าต่าง]
           
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนฯ [โดย: สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม [โดย: สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 19 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพนื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2562 [โดย: สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 5 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 ได้ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 90 ครั้ง]
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 66 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th