การจัดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561

 

การจัดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561

 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานการจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบสนองนโบายกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อพัฒนานักเรียนในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี ตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยมีนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 08 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 231 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ|สพม.21 IP:: 182.232.128.145 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนฯ [โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 19 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพนื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2562 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 5 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 ได้ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 90 ครั้ง]
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 66 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th