สพม.21 เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ

 

เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน (สสวท.)​ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อม มุ่งมั่น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณ

 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มอบให้นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน (สสวท.)​ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อม มุ่งมั่น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ มีสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 05 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 123 ครั้ง โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา|สพม.21 IP:: 223.207.32.233 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนฯ [โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 19 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพนื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2562 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 5 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 ได้ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 90 ครั้ง]
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 66 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th