สพม.21 เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ

 

เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน (สสวท.)​ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อม มุ่งมั่น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณ

 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มอบให้นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน (สสวท.)​ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อม มุ่งมั่น และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ มีสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 05 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 60 ครั้ง โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา|สพม.21 IP:: 223.207.32.233 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินและกรรมการประเมิน ภาค ข [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | สพม.21 | 18 มกราคม 2562] [อ่าน 29 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มกราคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: | สพม.21 | 17 มกราคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]
สพม.21เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 [โดย: | สพม.21 | 16 มกราคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]
การประชุมนิเทศระยะเร่งรัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | สพม.21 | 15 มกราคม 2562] [อ่าน 42 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th