ผอ.สพม.21 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เพื่อมอบนโบายในการจัดการฯ

 

 

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูและนักเรียนโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน อาคารประกอบและบนรยากาศภายในโรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพ และให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความดีที่หลากหลายที่ได้ผู้เรียนก็จะมีคุณภาพ ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 04 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 58 ครั้ง โดย: |สพม.21 IP:: 182.232.101.77 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินและกรรมการประเมิน ภาค ข [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | สพม.21 | 18 มกราคม 2562] [อ่าน 29 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มกราคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: | สพม.21 | 17 มกราคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]
สพม.21เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 [โดย: | สพม.21 | 16 มกราคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]
การประชุมนิเทศระยะเร่งรัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | สพม.21 | 15 มกราคม 2562] [อ่าน 42 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th