ผอ.สพม.21 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เพื่อมอบนโบายในการจัดการเรียนการส

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เพื่อมอบนโบายในการจัดการเรียนการสอนในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ให้ข้อคิดในการจัดการศึกษา การสร้างแรงบันดาลให้กับนักเรียน ความมีระเบียบวินัย การจัดการขยะ การป้องกันปัญหายาเสพติด การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 03 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 170 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ|สพม.21 IP:: 182.232.136.183 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนฯ [โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 19 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพนื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2562 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 20 มีนาคม 2562] [อ่าน 5 ครั้ง]
ผอ.สพม.21 ได้ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 90 ครั้ง]
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มีนาคม 2562] [อ่าน 66 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th