ผอ.สพม.21 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เพื่อมอบนโบายในการจัดการเรียนการส

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เพื่อมอบนโบายในการจัดการเรียนการสอนในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ให้ข้อคิดในการจัดการศึกษา การสร้างแรงบันดาลให้กับนักเรียน ความมีระเบียบวินัย การจัดการขยะ การป้องกันปัญหายาเสพติด การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 03 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 71 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ|สพม.21 IP:: 182.232.136.183 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินและกรรมการประเมิน ภาค ข [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | สพม.21 | 18 มกราคม 2562] [อ่าน 29 ครั้ง]
สพม.21 เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพม.21 | 18 มกราคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา 2561 [โดย: | สพม.21 | 17 มกราคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]
สพม.21เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 [โดย: | สพม.21 | 16 มกราคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]
การประชุมนิเทศระยะเร่งรัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [โดย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | สพม.21 | 15 มกราคม 2562] [อ่าน 42 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th