สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
1
ปทุมเทพวิทยาคาร
0
0
0
2
หินโงมพิทยาคม
0
0
0
3
กวนวันวิทยา
0
0
0
4
เวียงคำวิทยาคาร
0
0
0
5
หนองคายวิทยาคาร
0
0
0
6
พระธาตุบังพวนวิทยา
0
0
0
7
ค่ายบกหวานวิทยา
2
0
2
8
ท่าบ่อ
1
0
1
9
โคกคอนวิทยาคม
4
0
4
10
ถ่อนวิทยา
0
0
0
11
ท่าบ่อพิทยาคม
1
0
1
12
หนองนางพิทยาคม
0
0
0
13
เดื่อวิทยาคาร
0
0
0
14
พานพร้าว
0
0
0
15
พระพุทธบาทวิทยาคม
1
0
1
16
วรลาโภนุสรณ์
0
0
0
17
สังคมวิทยา
0
0
0
18
วังม่วงพิทยาคม
0
0
0
19
น้ำสวยวิทยา
0
0
0
20
ฝางพิทยาคม
1
0
1
21
โพธิ์ตากพิทยาคม
0
0
0
22
ชุมพลโพนพิสัย
0
0
0
23
เซิมพิทยาคม
3
0
3
24
ปากสวยพิทยาคม
6
0
6
25
นาหนังพัฒนศึกษา
7
0
7
26
ร่มธรรมานุสรณ์
1
0
1
27
กุดบงพิทยาคาร
0
0
0
28
โซ่พิสัยพิทยาคม
0
0
0
29
ศรีชมภูวิทยา
0
0
0
30
โนนคำพิทยาคม
2
0
2
31
โพนทองประชาสรรค์
7
0
7
32
ปากคาดพิทยาคม
1
0
1
33
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
10
0
10
34
สมสนุกพิทยาคม
0
0
0
35
วังหลวงพิทยาสรรพ์
0
0
0
36
นาดีพิทยาคม
3
0
3
37
ประชาบดีพิทยาคม
4
0
4
38
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
7
0
7
39
บึงกาฬ
0
0
0
40
หนองเข็งวิทยาคม
0
0
0
41
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
0
0
0
42
นาสวรรค์พิทยาคม
8
0
8
43
พรเจริญวิทยา
0
0
0
44
หนองหัวช้างวิทยา
0
0
0
45
ศรีสำราญวิทยาคม
0
0
0
46
เซกา
4
0
4
47
หนองหิ้งพิทยา
0
0
0
48
โสกก่ามวิทยา
0
0
0
49
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1
0
1
50
ประชานิมิตพิทยานุกูล
0
0
0
51
เจ็ดสีวิทยาคาร
1
0
1
52
บึงโขงหลงวิทยาคม
0
0
0
53
ท่าดอกคำวิทยาคม
0
0
0
54
ศรีวิไลวิทยา
5
0
5
55
ภูทอกวิทยา
0
0
0
56
บุ่งคล้านคร
0
0
0
57
สพม.21
943
1
944