รายงานผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย: [26 เมษายน 2562] อ่าน 23 ครั้ง
รายงานทะเบียนคุมเงินประจำงวด เดือน ต.ค.-ธ.ค.61 , ม.ค.-14 มี.ค.2562 โดย: [26 เมษายน 2562] อ่าน 11 ครั้ง
รายงานทะเบียนคุมเงินประจำงวด งบลงทุน เปรียบเทียบกับ งบลงทุนในระบบ GFMIS โดย: [26 เมษายน 2562] อ่าน 10 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) โดย: [26 เมษายน 2562] อ่าน 14 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) โดย: [26 เมษายน 2562] อ่าน 10 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562 โดย: [22 เมษายน 2562] อ่าน 22 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: [22 เมษายน 2562] อ่าน 17 ครั้ง
รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดย: [04 เมษายน 2562] อ่าน 23 ครั้ง
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โดย: [04 เมษายน 2562] อ่าน 16 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม2561-กุมภาพันธ์2562 โดย: [04 เมษายน 2562] อ่าน 25 ครั้ง