การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศของ คตง. โดย: [27 ธันวาคม 2560] อ่าน 191 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โดย: [27 ธันวาคม 2560] อ่าน 213 ครั้ง