การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศของ คตง. โดย: [27 ธันวาคม 2560] อ่าน 55 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โดย: [27 ธันวาคม 2560] อ่าน 52 ครั้ง