รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 จากระบบ GSMIS โดย: [16 มกราคม 2562] อ่าน 15 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเช่าอินเทอร์เน็ต-สพม.21 โดย: [20 ธันวาคม 2561] อ่าน 64 ครั้ง
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS โดย: [19 ธันวาคม 2561] อ่าน 28 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi โดย: [23 พฤศจิกายน 2561] อ่าน 51 ครั้ง
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS โดย: [15 พฤศจิกายน 2561] อ่าน 74 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: [06 พฤศจิกายน 2561] อ่าน 225 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โดย: [06 พฤศจิกายน 2561] อ่าน 104 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกว โดย: [08 ตุลาคม 2561] อ่าน 112 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b โดย: [08 ตุลาคม 2561] อ่าน 90 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย: [08 ตุลาคม 2561] อ่าน 100 ครั้ง