การตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย: [06 ตุลาคม 2560] อ่าน 107 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา2560(ผู้ผ่านการคัดเลือก จ.หนองคาย โดย: [29 กันยายน 2560] อ่าน 127 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา60 ผู้ผ่านการคัดเลือกจ.บึงกาฬ โดย: [29 กันยายน 2560] อ่าน 82 ครั้ง
สพม.21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา โดย: [27 กันยายน 2560] อ่าน 153 ครั้ง
สพม.21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา โดย: [27 กันยายน 2560] อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศ สพม.21 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 โดย: [21 กันยายน 2560] อ่าน 210 ครั้ง
ประกาศ สพม.21 เรื่ององค์ประกอบการพิจารณาการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดบึงกาฬ โดย: [20 กันยายน 2560] อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศ สพม.21 เรื่ององค์ประกอบการพิจารณาการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย โดย: [20 กันยายน 2560] อ่าน 54 ครั้ง
คนเก่งของโรงเรียน(คบว.) โดย: [13 กันยายน 2560] อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย: [30 สิงหาคม 2560] อ่าน 298 ครั้ง