ข่าวกิจกรรม 
 
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เป็นประธานการอบรมโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ คุ้มครองนักเรียน

เมื่อ 02 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 64 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 49 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ (โรงเรียนสุจริต)

เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 106 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หนองคาย

เมื่อ 28 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 60 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 พร้อมบุคลากรร่วมรับชมรายการข่าวพุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อ 28 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 65 ครั้ง
ประชุมประธานหลักสูตรหน่วยพัตนาครู

เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 73 ครั้ง
คณะกรรมการประชุมพิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศีกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 46 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพม. 21ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าวสพฐ.

เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 62 ครั้ง
คณะอนุกรรมการ กตปน. สหวิทยาเขตหนองคาย เข้าติดตามตรวจสอบประเมินผล

เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 124 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 19 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 142 ครั้ง
นางชนานันห์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มทอง

เมื่อ 19 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 136 ครั้ง
นายวิทยา พันธุระผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ

เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 121 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธาผอ.กลุ่มนิเทศติดตามเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 122 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ร่วมต้อนรับ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ (ก.ต.ป.น.)

เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 89 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิ

เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 โดย: อ่าน 78 ครั้ง
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 121 ถึง 133 จากทั้งหมด 133 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th