ข่าวกิจกรรม 
 
นายชานนท์ คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 โดย: อ่าน 6 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
ผอ.สพม.21 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบ O-NET /2562 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมกีฬา

เมื่อ 23 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
นางชนานันห์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การทดสอบ (O-NET) 2563

เมื่อ 23 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 30 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 23 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 41 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 23 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 29 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 21 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 47 ครั้ง
สพม.21 ประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร วันที่ 17 มกราคม 2563

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 28 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
บุคลากรในสังกัด สพม.21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 35 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ และบุคลากรเข้าร่วม งานวันครูเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2563

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 46 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

เมื่อ 15 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 30 ครั้ง
ผอ.สพม.21 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการพัฒนา ครูและโรงเรียนจิตศึกษา PBL และ PLC

เมื่อ 15 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 23 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 15 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 35 ครั้ง
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 16 ถึง 30 จากทั้งหมด 133 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th