ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.21
 
ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 157 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกัน ปราบปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน
ประกาศมาตรการป้องกัน ปราบปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 92 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 510 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ นศ.ทุนโครงการ (สควค.)ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ
ประกาศรายชื่อ นศ.ทุนโครงการ (สควค.)ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: อ่าน 175 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา2561 (ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา2561 (ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ)
เมื่อ 25 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 335 ครั้ง
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
เมื่อ 02 ธันวาคม 2558 โดย: อ่าน 532 ครั้ง
ระบบอิเล็กรทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ระบบอิเล็กรทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เมื่อ 03 กันยายน 2558 โดย: อ่าน 272 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน ร.ร.โสกก่ามวิทยา
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน ร.ร.โสกก่ามวิทยา
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดย: อ่าน 479 ครั้ง
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดย: อ่าน 613 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2558 โดย: อ่าน 707 ครั้ง
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2558 โดย: อ่าน 627 ครั้ง
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ร.ร.ถ่อนวิทยา
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
เมื่อ 30 มกราคม 2558 โดย: อ่าน 494 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th