ข่าวกิจกรรม 
 
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนฯ
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบด้านนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 20 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม
การเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 19 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพนื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2562
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพนื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 / 2562
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 5 ครั้ง
ผอ.สพม.21 ได้ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
ผอ.สพม.21 ได้ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 18 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 90 ครั้ง
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
เมื่อ 18 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 66 ครั้ง
การประชุมชี้แจงทางไกล แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การประชุมชี้แจงทางไกล แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 15 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 43 ครั้ง
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิบัติกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
สพม.21 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิบัติกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
เมื่อ 11 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 87 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 192 ปี
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 192 ปี
เมื่อ 11 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 126 ครั้ง
การประชุมเสวนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2562
การประชุมเสวนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2562
เมื่อ 08 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 99 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผอ.สพม.21 เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ 08 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 104 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี
สพม.21 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี
เมื่อ 07 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 108 ครั้ง
สพม. 21 เข้าร่วมการประชุมนิเทศระยะเร่งรัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
สพม. 21 เข้าร่วมการประชุมนิเทศระยะเร่งรัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เมื่อ 07 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 109 ครั้ง
ผอ.สพม.21 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโบายในการจัดการฯ
ผอ.สพม.21 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโบายในการจัดการฯ
เมื่อ 07 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่ 21
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่ 21
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: อ่าน 60 ครั้ง
สพม.21เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
สพม.21เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: อ่าน 112 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 85 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th