ข่าวกิจกรรม 
 
สพม.21 ประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร วันที่ 17 มกราคม 2563

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 11 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การเรียนการสอนภาษอังกฤษ

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 15 ครั้ง
บุคลากรในสังกัด สพม.21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ และบุคลากรเข้าร่วม งานวันครูเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2563

เมื่อ 17 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 28 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

เมื่อ 15 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
ผอ.สพม.21 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการพัฒนา ครูและโรงเรียนจิตศึกษา PBL และ PLC

เมื่อ 15 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 15 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 29 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 37 ครั้ง
นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ดำเนินการทดสอบนักเรียน แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2563

เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
นายชานนท์ คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมแลนเลาะโขงยามแลง 2020

เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 19 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชครู ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
ผอ.สพม.21 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ณ โรงเรียนนำสวยวิทยา

เมื่อ 10 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 20 ครั้ง
นางวิภาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ2563

เมื่อ 10 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
นางสิริมา สอนคำหาญ มอบ ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อ 10 มกราคม 2563 โดย: อ่าน 19 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 133 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th