ข่าวกิจกรรม 
 
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2561 โดย: อ่าน 21 ครั้ง
การประชุมวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
ประชุมวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561 โดย: อ่าน 15 ครั้ง
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลและครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภา
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
เมื่อ 31 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 47 ครั้ง
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลและครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภา
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลและครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน
เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 50 ครั้ง
สพม.21 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
สพม.21 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 59 ครั้ง
สพม.21 จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563
สพม.21 จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 83 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 23 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 32 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ. สพม. 21 รับโล่รางวัลยกย่องส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. 2561
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ. สพม. 21 รับโล่รางวัลยกย่องส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. 2561
เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 56 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสำหรับผู้บริหารและครูเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ย
การประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสำหรับผู้บริหารและครูเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBLและ PLC
เมื่อ 21 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 46 ครั้ง
การประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2561 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
การประชุมประธานสหวิทยาขต ครั้งที่ 4/2561 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา
เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 50 ครั้ง
การความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะที่ 2 ของตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายนางชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 42 ครั้ง
จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวฯ
จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว “เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ.2561 และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 31 ครั้ง
จังหวัดหนองคายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
จังหวัดหนองคายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ 14 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 82 ครั้ง
สพม.21 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.21 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 06 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 138 ครั้ง
สพม.18 เข้าศึกษาดูงานที่ สพม.21 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการจัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพ
สพม.18 เข้าศึกษาดูงานที่ สพม.21 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการจัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เมื่อ 03 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 53 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 29 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th