ข่าวกิจกรรม 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 28 ครั้ง
สพม.21 เข้ารับชม รายงาน
สพม.21 เข้ารับชม รายงาน "พุธเช้า ข่าวสพฐ."ครั้งที่ 19/2562 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 31 ครั้ง
สพม.21 จัดการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนปฏิบัติการนิเทศฯ
สพม.21 จัดการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนปฏิบัติการนิเทศ เรื่องโครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 22 ครั้ง
สพม.21 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
สพม.21 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 22 ครั้ง
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
การอบรมหลักสูตร Main Course โรงเรียนต้นแบบเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้านนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
การอบรมหลักสูตร Main Course โรงเรียนต้นแบบเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้านนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 32 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนมิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนมิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 13 ครั้ง
การอบรมขยายผลแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
การอบรมขยายผลแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 35 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ "โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562"
เมื่อ 29 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 30 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมการจัดงานฉลองวันครบรอบ 25 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
สพม.21 เข้าร่วมการจัดงานฉลองวันครบรอบ 25 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
เมื่อ 26 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 28 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สพม.21 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ 26 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 17 ครั้ง
กิจกรรมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
กิจกรรมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
เมื่อ 11 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 84 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารสถาศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.21 ก่อนปิดภาคเรียนฯ
การประชุมผู้บริหารสถาศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.21 ก่อนปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน ประจำเดือน เมษายน 2562
เมื่อ 11 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 83 ครั้ง
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562
เมื่อ 01 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 166 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การประชุมปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 โดย: อ่าน 338 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 105 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th