ข่าวกิจกรรม 
 
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2562

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปาริชาติเกมส์

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 6 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ (AMSS++:Area)

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
ผอ. สพม.21 ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2562

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 3 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษา

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 16 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 10 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา พร้อมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 11 ครั้ง
นางชนานันท์ สุคันธา พร้อมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านม่วง

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 8 ครั้ง
บุคลากรในสังกัดสพม.21 ร่วมประชุมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการขอรับงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 9 ครั้ง
นางศรีประภา สีหะไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 16 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน รร.ปทค ประจำปี 2562

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 23 ครั้ง
บุคลากร สพม.21 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 19 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสพม.21 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2563

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย: อ่าน 12 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 126 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th