ข่าวกิจกรรม 
 
สพม.21 ตั้งจุดคัดกรองบุคลากรที่มาติดต่อราชการ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 6 ครั้ง
บุคลากรสพม.21 ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 4 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 5 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ. สพม.21 เป็นประธานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแล

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 12 ครั้ง
กิจกรรมสร้างบุญบารมี วิถีเขตคุณธรรมนำชีวิตจิตผ่องใส

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
ผอ.สพม.21 และรอง ผอ.สพม.21 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธ

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 5 ครั้ง
ผู้อำนวยการ สพม.21 พบปะให้โอวาทครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

เมื่อ 01 เมษายน 2563 โดย: อ่าน 5 ครั้ง
ผอ.สพม.21 ร่วมประชุมพิจารณาแบบตรวจสอบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

เมื่อ 27 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 42 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching)

เมื่อ 27 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 29 ครั้ง
สพม.21 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

เมื่อ 26 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 56 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 26 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 34 ครั้ง
สพม.21 ได้รับความอนุเคราะห์จากอบต.หนองกอมเกาะ ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

เมื่อ 26 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 28 ครั้ง
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผอ.สพม.21 ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุม โควิด2019

เมื่อ 25 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 31 ครั้ง
บุคลากรสพม.21 ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563

เมื่อ 25 มีนาคม 2563 โดย: อ่าน 19 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 226 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th