ข่าวกิจกรรม 
 
สพม.21 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
สพม.21 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
เมื่อ 16 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 11 ครั้ง
ผอ.สพม.๒๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.๒๑
ผอ.สพม.๒๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.๒๑
เมื่อ 16 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 5 ครั้ง
สพม.21 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่
สพม.21 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
เมื่อ 16 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 2 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุค ประเทศไทย 4.0”
ผอ.สพม.21 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุค ประเทศไทย 4.0”
เมื่อ 16 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
ผอ.สพม.๒๑เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธานการป้องกันยาเสพติด
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธานการป้องกันยาเสพติด (One Day Camp)
เมื่อ 16 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 3 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ผ่านการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ
ผอ.สพม.21 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ผ่านการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ
เมื่อ 06 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 22 ครั้ง
เข้ารับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย ปีการศึกษา 2561
เข้ารับใบประกาศนียบัตรเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 06 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
ผอ.สพม.21 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยกระบวนการ PLC สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู
ผอ.สพม.21 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยกระบวนการ PLC สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู
เมื่อ 06 กันยายน 2561 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
สพม.21 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมจัดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม
สพม.21 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมจัดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 โดย: อ่าน 79 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th