ข่าวกิจกรรม 
 
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม21 ได้ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนสุจริต)

เมื่อ 19 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 19 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 ประชุมคณะกรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 4

เมื่อ 17 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 9 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 ประชุมคณะกรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 4

เมื่อ 17 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์

เมื่อ 17 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 10 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดและ ประเมินผล

เมื่อ 17 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 7 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 16 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 16 ครั้ง
นายอรุณ ทองแสน เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายลูกเสือเนตรนารีแกนนำต้านยาเสพติด

เมื่อ 16 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 18 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทั้ง 5 กลุ่มสาระ

เมื่อ 16 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 4 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อ 11 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 93 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21ร่วมรับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อ 10 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 29 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามและประเมินผล

เมื่อ 09 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 20 ครั้ง
สพม.21 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อ 09 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 15 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม(โรงเรียนสุจริต)

เมื่อ 09 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 22 ครั้ง
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ English Teacher Training.

เมื่อ 07 กันยายน 2562 โดย: อ่าน 26 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 63 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th