ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพม.๒๑ ร่วมต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.๒๑