สพม.21 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนและการจัดการค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน”

สพม.21 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนและการจัดการค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน”