สพม.21 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการลงข่าวกิจกรรมบนเว็ปไซต์ของ สพม.21