เกียรติบัตรหลักสูตรวิชาชีพ

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.ค่ายบกหวานวิทยา
2.ปทุมเทพวิทยาคาร
3.น้ำสวยวิทยา
สหวิทยาเขตหนองคาย
4.ฝางพิทยาคม
5.เวียงคำวิทยาคาร
6.หนองคายวิทยาคาร
7.พระธาตุบังพวนวิทยา
สหวิทยาเขตเทสรังสี
8.พานพร้าว
9.โพธิ์ตากพิทยาคม
10.วรลาโภนุสรณ์
11.สังคมวิทยา
12.พระพุทธบาทวิทยาคม
13.วังม่วงพิทยาคม