สพม.21 นำคณะผอ.กลุ่ม ประธานสหวิทยาเขต ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร.ร น้ำพองศึกษา และ สพม.25

สพม.21 นำคณะผอ.กลุ่ม ประธานสหวิทยาเขต ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร.ร น้ำพองศึกษา และ สพม.25