นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 นำคณะผู้บริหารประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม. 21 นำผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลธรรมรังสี ชั้น 3 สพม.เขต 21