Category Archives: กิจกรรม สพม.เขต 21

กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

กิจกรรมสุขสันต์มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันที่ 11 เมษายน 2561

ผอ.สพม.๒๑ เป็นผู้เชิญผ้าไตรพระราชทาน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานส่งเสริมบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ

สพม.๒๑ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพม.๒๑ ร่วมต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.๒๑

สพม.๒๑ จัดอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.21

สพม.๒๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สพม.21 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการลงข่าวกิจกรรมบนเว็ปไซต์ของ สพม.21