ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) The Secondary Education of area office 21

 

ดาวโหลดใบสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่...   http://gg.gg/YoungerThai62   

1.การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย Download
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ Download
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย Download
4.การอบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลและครูผู้สอน ในการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ Download
5.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อสอบ Download

เชิญรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด [อ่านทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ