ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ)

การคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ 

โครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)” 

 KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด [อ่านทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง สพฐ.

VTR แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ)