ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) The Secondary Education of area office 21

เชิญรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด [อ่านทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง สพฐ.