ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) The Secondary Education of area office 21

 

ดาวโหลดเอกสาร…ครูมือครู TEPE Online ได้ที่นี่!!!
ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เอกสารประกอบการฟังบรรยายจากวิทยากร ในวันประชุม ที่ 16 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่าดาวน์โหลด ….ได้ที่นี่ !!!

1.LTeacher-สมชาย-ใจดี
2.แบบ วฐ.๑-๔ (1)
3.แบบประเมินด้านที่ ๑
4.แบบประเมินด้านที่ ๓ 
5.แบบประเมินฯ และบันทึกการประเมินด้านที่ ๒
6.การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้า
7.(ว 21-2560) เอกสารประกอบการบรรยาย

 KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

เชิญรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด [อ่านทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง สพฐ.

VTR แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ)